9844

ilość kontroli

Przeglądy budynków biurowych w mieście Gdańsk

335

zrealizowanych umów

Przeglądy pięcioletnie budynków Gdańsk

100%

zadowolonych klientów

Przeglądy roczne budynków Gdańsk

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków Toruń

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w mieście Toruń

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. pin przeg um przeg
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących przeglądów...

Czytaj dalej

Przeglądy okresowe budynków Toruń

Przeglądy okresowe budynków (do 31.V i 30.XI) w Toruniu

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada.

Czytaj dalej

Przegląd instalacji elektrycznej w Toruniu

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w Toruniu

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Pomiary wykonujemy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Czytaj dalej

Przegląd instalacji gazowej w Toruniu

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej w Toruniu

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej